97 - Manchesteravsnittet

Panelen diskuterar tankarna efter terroristattacken i Manchester.
Myntproblematiken i Sverige när det gamla ska bort för det nya myntsystemet. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy