151 - Göteborgsavsnittet

Socialdemokratisk kollaps i Göteborg, Jan Björklund avgår och vi går mot EU-val