125 - Nationell yra

Panelen talar om svenskheten, ungdomsförbundens sviktande medlemsantal och EU:s nya migrationspolitik. Och Almedalspeppen drar igång.