68 - Riksdagsöppningsavsnittet

Panelen diskuterar vad som stack ut från riksdagens öppnande. Vad är det som händer på Gotland och vad håller Liberalerna på med egentligen.