32. Att leva med en ätstörning.

Alexandra och Emilia har bjudit in sin vän Alicia som i många år levt med ätstörningar och har en historia som är viktig att dela med sig av. Ett starkt avsnitt om bl a kroppshets, besatthet av att varken äta eller dricka och hur t ex sociala medier kan bidra till skeva kroppsideal. Men också ett avsnitt av hopp - för det finns hjälp att få och Alicia berättar om hur hon lärt sig hantera sin sjukdom. 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy