37. The BIKT is BACK!

Alexandra och Emilia läser åter upp, och kommenterar, läsarnas egna bikter. Och som vanligt är den ena mer hårresande, och sjuk, än den andra. Biktavsnitten skapar ju även ångest hos tjejerna då de i slutet bidrar med varsin egen bikt.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy