Camilla Olsson - "Jag är världens ljus"

Camilla Olsson - "Jag är världens ljus" by Pingstkyrkan Arken, Värnamo