Joel Alfvén - Vila för våran själ

Joel Alfvén - Vila för våran själ by Pingstkyrkan Arken, Värnamo