Tigleth Malkey - Långfredagen

Tigleth Malkey - Långfredagen by Pingstkyrkan Arken, Värnamo