Tigleth Malkey - Skärtorsdagen

Tigleth Malkey - Skärtorsdagen by Pingstkyrkan Arken, Värnamo