David Johansson - Herren är min herde, mig skall inget fattas

David Johansson - Herren är min herde, mig skall inget fattas by Pingstkyrkan Arken, Värnamo