31. Hur kan jag nå och bedöma alla elever under fjärrundervisning?20210302.

Utmaningar kring betyg och bedömning under fjärrundervisning.

Oro kan finnas just nu kring hur vi kan nå alla elever när de befinner sig hemma och hur kan vi göra lektioner och uppgifter som alla elever kan klara även under fjärrundervisning?
Vi pratar kring detta och ger er tips och råd som fungerar för alla elever vid bedömning under fjärrundervisning.


- Anpassningar under fjärrundervisning.
- Hur når vi alla elever?
- Hur bedömer man när eleverna är på andra sidan skärmen?
- Vilken typ av lektion/uppgifter/instruktion kan hjälpa alla elever?
- Tydliggörande pedagogik online
- Hjälpmedel online
- Vikten av kollegial planering
- Särskilt stöd
Länkar och tips:

Digital whiteboard
https://classroomscreen.com

Edpuzzle
https://edpuzzle.com

Bedömning på lektionstid
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/bedomning-pa-lektionstid-underlattar-vid-distansundervisning

Bedömning på distans
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/betyg-och-bedomning-pa-distans

Extra anpassningar och särskilt stöd
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extra-anpassningar-och-sarskilt-stod-under-pandemin

Nya regler för distansundervisning juli 2021
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fjarrundervisning-distansundervisning-och-vissa_H703127/html