28. Vi önskar oss andra elever. 20200524.

Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
En fördjupad nylägesanalys av en gymnasieskola.

Vi sammanfattar rapporten från forskningsinstitutet Ifous (feb 2020).

Trots en treårig insats från Skolverket, Samverkan för bästa skola, så sjönk andelen elever med gymnasiexamen varje år på ett program på gymnasieskolan. Varför?

Utvecklingsområden utifrån analysen:
- Ansvar för elevens lärande och relationen till eleven.
- Synliggöra och kontinuerligt utveckla undervisningens kvalitet.
- Bedriva långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Mest anmärkningsvärt enligt oss var att analysen visade att:
Man önskade i princip andra elever istället för att utgå från de elever man har.

Länk till rapporten:
https://www.ifous.se/app/uploads/2020/02/202001-Ifous-Fokuserar-Frdjupad-nulgesanalys-H.pdf

Länk till vårt Patreon:
https://www.patreon.com/anpassaskolan