26. Matematikundervisningens framgångsmetoder. 20191202.

Vi pratar om vad som fungerar bra utifrån forskning inom matematikundervisning.

Ska vi bara fokusera på färdighetsträning eller?
Hur kan du som mattelärare förändra din undervisning på ett enkelt sätt.
Färdighetsträning och kreativ matematik, vad funkar?
Vad är pseudodyskakyli?
Anpassningar i klassrummet.

Vi har även i detta avsnitt samarbete med det digitala hjälpmedlet Matteappen som finns för grundskolan.
Olika metoder för olika elever?
Hur du kan individanpassa din undervisning?
www.matteappen.se


Lärande i matematik
Avhandling av Yvonne Liljekvist. Karlstads universitet
Länk: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:696528/FULLTEXT01.pdf