Avsnitt 123: Hur hjälper vi våra elever att få ett växande tankesätt?

Ett växande tankesätt, vad är det? Hur fungerar våra hjärnor och hur många olika behov finns det egentligen i en elevgrupp?  I veckans avsnitt träffar vi Kim Törnqvist på Bättre skolor och vi kan knappt bärga oss med frågor då veckans ämne ligger oss så varmt om hjärtat och väldigt nära som vi själva försöker att leva. Det vill säga HUR påverkas vi av att välja att tänka på det som fungerar istället för det vi inte kan just nu och hur förmedlar vi det till våra elever? Vi samtalar om mycket annat såsom om alla elevers gemensamma behov, skolans värdegrund och vi får även ta av hur Kim skulle vilja förändra lärarutbildningen!