87: Ett språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever och elever med svenska som modersmål.

I årets julavsnitt har vi äran att språka med lärarna Eva Lundström och Sara Nilsson. I det här avsnittet kommer ni att få ta del av hur de tänker kring hur vi pedagoger kan arbeta språkutvecklande i samtliga ämnen, med såväl nyanlända elever som elever med svenska som modersmål. Lyssna även till framgångsrika grupparbeten, hur de arbetar med den kommunikativa förmågan, begreppsliga förmågan, visuellt arbetsätt och med det abstrakta tänkandet. De tipsar om arbetsmaterialet Start NO och matematik för elever med svenska som andraspråk och de berättar även hur deras tankar går kring hur vi pedagoger kan möta nyanlända elever som varit med om traumatiska upplevelser. God jul och njut av julledigheten! Anna och Philip