Avsnitt 238: Hemligheten med att vända klasser som stått inför utmaningar

Den här veckan får vi besök från Täby då klassläraren Marie Eriksson gästar podden. I avsnittet kommer ni att ta del av hur Marie vänt flera klasser som stått inför stora utmaningar, hur Marie genom åren bett om hjälp av kollegor, framgångsrika strukturer i undervisningen, vikten av en samsyn i ett arbetslag, att sluta jämföra sin klass med andra klasser och tips på hur du tar bort en inre stress. Marie berättar även om hur hon arbetar för att få till en god relation med föräldrarna/vårdnadshavare, tankar kring hur du bemöter knepiga föräldrar och hur det är att arbeta på en skola nära där du bor.