Avsnitt 156: Förskoleklass i brytningstid?

Den här veckan har vi äran att träffa Helena Ackesjö, fritidspedagog, doktor och universitetslektor i pedagogik. Vi samtalar om barnens övergångar från förskola till förskoleklass, obligatorisk förskoleklass, fritidshem, hennes nya forskning, om vad fri lek är och om underbara möjligheter och utmaningar.