Avsnitt 282: ”Differentierad undervisning där eleverna blir medskapare”

Den här veckan gästas vi av Helena Wallberg, som är gymnasielärare i engelska, franska, pedagogiskt ledarskap och utbildad specialpedagog med 22 års erfarenhet av undervisning. Idag åker hon runt och handleder och föreläser och är högaktuell med boken Lektionsdesign. I avsnittet hör ni Helenas tankar om hur du kan designa lektioner genom att skapa en gemenskap och delaktighet för alla elever. Hör även hennes tankar kring bedömning och betygssättning i ett differentierat klassrum och naturligtvis om hur du kan bedöma elevers prestationer även om de inte gör samma saker i ett klassrum.