Avsnitt 242: ”Vett och etikett på nätet”

Den här veckan gästas podden av kollegorna Carin Thörnqvist, förstelärare i svenska och it och IKT-pedagogen Pelle Wijkström från Milstensskolan i Täby kommun. I avsnittet kommer ni att få ta del av deras framgångsrika arbete kring nätetik genom flera projekt såsom exempelvis ”Nätkärlek”, ”Netikett”, ”Schystkalendern”, och deras samarbeten med Stiftelsen Friends och Prinsparets Stiftelse. Utöver det så delar Carin och Pelle med sig av vinningen med skolans nätenkäter och hur de involverar högstadieeleverna på skolan i att utbilda de yngre eleverna i hur de ska bete sig på nätet.