Avsnitt 223: ”Bildstödet för mina elever med språkstörning/språknedsättning passar alla elever"

Den här veckan får vi besök från Gotland då specialläraren Anna Kindblad gästar oss. I avsnittet kommer ni att få ta del av hennes kompetens inom språkstörning/språknedsättning och hur hennes dagliga arbete ser ut i den lilla klassen som hon arbetar i. Anna reder även i avsnittet ut den bredd som finns inom språknedsättning, vilka anpassningar och tydliga ramar som hon skapar, hur hon hittar ingångar till varje enskild elev, begreppsinlärning och vilka hjälpmedel som hon använder sig av i sitt klassrum. Hon delar även med sig hur den inre dialogen med sig själv går till när hon ställs inför utmaningar i klassrummet!