Avsnitt 277: ”Hur bygger du upp ett stort förtroendekapital hos eleverna”?

Den här veckan får vi besök av läraren David Fundin som undervisar i bild. I avsnittet kommer ni att få höra vad han bygger sitt ledarskap på, hur han hjälper kollegor, Varför han vågar lägga in extra raster och hur han bygger relationer och skapar tydliga strukturer för sina elever. David kommer även att berätta hur han bär sig åt för att vara personlig istället för privat, varför han lägger mycket tid i början av terminen på att förklara sitt förhållningssätt och naturligtvis var han står placerad i klassrummet när han vill förmedla vissa specifika saker!