390. Vi kan VISST definiera psykisk ohälsa.

Den här veckan har vi med oss professor och forskare Anette Wickström. Anette har bla. forskat på barn och ungas egna upplevelser av psykisk hälsa och ohälsa. Hur definierar unga psykisk hälsa idag? Är det verkligen så att många tror att alla skavigheter i livet är symtom på psykisk ohälsa?