394. Särbegåvade barn & psykisk ohälsa

Finns det ett samband mellan särbegåvning och psykisk ohälsa? Vad betyder det att vara särbegåvad och är det BARA enkelt?
Vi har i veckan avsnitt med oss Mona Liljedahl, som är specialpedagog och som är väldigt insatt i det här med särskilt begåvade barn. Är samhället bra på att fånga upp dessa barn? Är det alltid barnen som räcker upp handen och får alla rätt på alla prov som är särskilt begåvade? Eller hur kan det egentligen te sig? Och varför kan det vara så att många särskilt begåvade barn avskyr skolan och lider av psykisk ohälsa?