Leva hållbart, går det?

Den här avsnittet är i betalt samarbete med Ellos. Vi pratar om hållbarhet. Hållbar konsumtion, finns det? Hur lever man hållbart, genom livet? Det handlar ju inte bara om att göra så lite avtryck som möjligt på planeten utan att också hitta ett sätt som gör att man är hållbar för sig själv. Och hur mycket ansvar kan man lägga på den enskilda individen? Och varför känns det som att de tär så mycket svårare att leva hållbart som kvinna?