310. Året 2020, när cancel culture nådde sin peak.

Ja, årets sista dag och också 2020's sista avsnitt. Vi ger väl oss på ett litet försök att knyta ihop någon sorts säck men också prata om vad som präglat oss det här året, bortsätt från pandemin då såklart.
Det pratar om cancel-kulturen, om två tydiga läger och den ointressanta gråzonen godhetsmakeri och bekräftelse och rädslor.
Och så en liten nyårslista, precis som vanligt. Inga löften men, en liten SKJUTS för någon kanske.