VI MÅSTE PRATA OM SEKTER. Premiär 3/12

Ny poddserie: Vi måste prata om sekter. Premiär 3/12.
Medverkar gör bla: Helena Löfgren, psykoterapeut och fd medlem i Moon-rörelsen, Peter Gembäck, fd pastor i församlingen Knutby Philadelphia och Anette Nyman, journalist och författare till boken "Terapeuten" om världen runt den alternativa terapin.