(BONUSAVSNITT) Teo talks

GästerPer Rylander, Kyrkoherde i Sävar-Holmön och Ralf Elo, grafisk formgivare och kommunikatörschef på Svenska kyrkan i Umeå pratar tillsammans med Lena om satsningen Teo talks.