Tankar om Julen - del 2

GästerJoanna Davrin, diakon på Ersta diakoni och Mikael Halldin, diakon i Stockholms domkyrkoförsamling.