"Det är en ny fas"

Industrin har gått från fallande volymer till problem med flaskhalsar, konstaterar Di:s börsexpert Martin Blomgren när han sammanfattar inledningen på rapportperioden. Det innebär samtidigt en bekräftelse på att konjunkturen är stark, något som fått börsen att applådera industrijättarnas rapporter.

"Det är en ny fas", konstaterar han.

På räntemarknaden syns samtidigt dystra tecken, rapporterar Di:s makroexpert Johanna Jeansson. Avkastningskurvan, som visar skillnaden mellan långa och korta räntor, har blivit flackare. Det betyder att handlarna skruvat ned förväntningarna på framtida inflation och räntor, något som kan antyda att de snarare anar en annalkande lågkonjunktur.

Men det kan finnas andra anledningar:

“Signalerna är inte lika allvarliga i dag som de har varit tidigare. Ett viktigt skäl är att centralbankerna har varit inne och stödköpt de långa statsobligationerna, då trycker de ner räntenivån på dem relativt de korta”, säger Johanna Jeansson.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy