Det stora missförståndet

Osäkerheten om vart allt ska ta vägen är stor när marknaden och centralbankerna pratar olika språk.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy