Spotifys hybris och tiondelarnas tyranni

- Spotify går till börsen men vill inte riktigt gilla läget och har fått lite hybris, konstaterar Di:s reporter Johan Wendel.

- Modejättarna Inditex och H&M har mötts i en siffermatch och det var återigen spanjorerna som kom ut som segrare.

- På räntemarknaden bubblar det och minsta avvikelse från prognoser kring inflation och arbetsmarknad skakar om räntor och valutor just nu noterar Di:s makroexpert Johanna Jeansson.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy