"De har misslyckats helt"

Di:s makroexpert Felicia Åkerman och börsexpert Ulf Petersson pratar om:

- Vinnare och förlorare i klädhandeln.

- Synkroniserad konjunkturnedgång skrämmer.

- Därför är inte det värsta över än för kronan.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy