Inte mycket att glädjas över

Delårsrapporterna från industribolagen visar på hygglig lönsamhet men svag orderingång och det är illavarslande för konjunkturen – och för börsen. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy