083 Om generationsforskning med Anders Parment

Forskaren och ekonomen Anders Parment berättar om vad vi kan utläsa kring olika generationer. Varför har de vissa gemensamma drag? Och vilka är de? For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy