123 Om arkeologi med Kerstin Cassel

Arkeologen och docenten vid Högskolan i Södertörn Kerstin Cassel berättar om arkeologi. Hur länge har vi egentligen grävt ut gravar och fornminnen och hur har synen på de fynd vi hittar förändrats under åren?

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy