136 Om mobbing med Camilla Forsberg

I det här avsnittet försöker vi svara på frågor om mobbing, vilka processer som ligger bakom, varför det förekommer och vilka miljöer som eventuellt kan vara bättre i att stävja mobbing.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy