047 Om medicinska myter med Emma Frans

Vi dementerar de flesta av de medicinska myter som florerar på nätet, samt diskuterar hur vi ska bli bättre på att granska olika artiklar och undersökningar i ämnet. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy