110 Om klass med Magnus Hörnqvist

Vad innebär egentligen begreppet klass? Var kommer det ifrån, och är det relavant idag?

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy