044 Om stamceller med Jonas Frisén

Professor Jonas Frisén förklarar vad stamceller är och berättar om stamcellsforskning. Vilka sjukdomar kan vi behandla med stamceller idag och vilka är möjliga att behandla i framtiden? For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy