126 om framtidens energi med Carl Hellesen

Vi måste sluta använda fossila bränslen. Men vad kommer i stället. Vissa av alternativen finns redan, som sol, vind och vatten, andra kanske fortfarande befinner sig i laboratorierna. Energiforskaren Carl Hellesen berättar mer.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy