116 Om beteendedesign med Niklas Laninge och Arvid Janson

Lär dig mer om hur du fungerar som konsument och på ditt jobb. Vad är det som styr vilka beslut du fattar? Och hur använder företag den här kunskapen för att få dig att köpa mer?

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy