115 Om antibiotikahotet med Anders Ternhag

Vad innebär antibiotikaresistens och hur stort hot är det mot oss? Möt läkaren Anders Ternhag som berättar mer.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy