176 Om framtidens städer med Alexander Ståhle

Varför ser städerna ut som de gör? Varför bygger vi som vi bygger? Och hur kan framtiden se ut?