101 Om filterbubblor med Per Grankvist

Vi pratar om hur vi skapar filterbubblor på sociala media och dessutom om nätintegritet och falska nyheter. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy