Allt om alla lag

I god tid inför den allsvenska premiären går Per Bohman & Robert Laul igenom samtliga 16 lag och placerar in vart och ett i någon av följande i fem kategorier:
* Bottenstrid.
* Mittenlunk.
* Toppstrid.
* Guldstrid.
* Guldtips.
Var hamnar Ditt lag?