Största fadäsen - Företagssnack del 39

Största misstaget 2020? Som alltid pratar Johan "Moderjohan" Mårtensson och Magnus Thulin om allting mellan himmel och jord med den röda tråden företagande. Företagssnack del 39. Väl lyssnat