11. Bim Riddersporre om mindset i förskolan och skolan

Bim Riddersporre, psykolog och universitetslektor, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om hur man kan arbeta med mindset i förskolan och skolan.