7. Anna Kaya om att undervisa nyanlända

Anna Kaya, lärare och medarbetare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om det flerspråkiga klassrummet.