28. Susanne Kjällander om digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Forskaren och författaren Susanne Kjällander i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund.